Политиката на компанията за човешките ресурси е тясно свързана с целите и задачите да се отговаря винаги ефективно не само на изискванията на компанията, а и на ситуацията на пазара. Успехът на нашата компания се гради от хора, които са отворени за нови възможности. Фирмената политика се отличава с професионален подход, гъвкавост, лоялност и приятелска атмосфера и на нашите служители се предоставя възможност да използват своя потенциал.

Бихте ли искали да станете част от нашия екип ?

Ако се интересувате, моля, изпратете ни заявление и CV заедно със съгласието си за използване на лична информация при условията на закон 428/2002 Сб. на имейл адрес masarova@zvlslovakia.sk или по пощата на адрес ZVL SLOVAKIA, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, Slovakia.