ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

50 години традиция в производството на лагери

Историята на нашата компания е свързана със създаването на концерна ZVL през 1923 година. Най-важният момент в нашата история е 1968 година. Това е годината, през която започва производството на сачмени лагери и през която компанията е интегрирана в концерна ZVL със седалище в Повашка Бистрица. Основната цел на концерна ZVL e обединяване на заводите, произвеждащи лагери в едно предприятие с 30 000 служители, което има своя база за научно-изследователска и развойна дейност, свързана с производството. От основаването си компанията преминава през различни исторически промени, касаещи производствените процеси и собствеността. От 2007 година компанията носи името ZVL SLOVAKIA, a.s. и продължава своята ориентация към вътрешния и външния пазар. Днес компанията не само носи богатата традиция на словашката машиностроителна промишленост, но е и важен световен доставчик на широка гама лагери.

ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

Важни исторически моменти за ZVL SLOVAKIA

 • 1965 – Основаване на концерна ZVL в Повашка Бистрица
 • 1968 – Интегриране на компанията ZVL Жилина в концерна ZVL
 • 90-те години – Разпадане на концерна ZVL
  • Търговските марки ZVL и ZKL стават отделни самостоятелни марки с различни собственици
  • Разпадане на Чехословакия
  • Смяна на собствеността – приватизация
 • 2001 – 2008 – Период на влияние на OMNIA Group
 • 2008 – Смяна на собственика на компанията

Важни исторически моменти в производството на лагери ZVL

 • 1966 – Основаване на завода ZVL
 • 1968 – Начало на производството на сачмени лагери
 • 1974 – Начало на производството на сферично-ролкови лагери
 • 1976 – Начало на производството на лагери за съединители
 • 1994 – Начало на производството на шарнирни лагери
 • 2004 – Разширяване на продуктовата гама с ролкови лагери и аксиални лагери
 • 2005 – Разширяване на продуктовата гама с иглени лагери и лагерни тела с вградени лагери
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL