Фирмено мото

Нашето мото представя визията ни, следвана от нашата марка ZVL и от нашия екип. Ние искаме всичко, което правим да бъде на високо професионално ниво. Това е нашата амбиция и цел. Вярваме, че както мотото ни, така и нашата визуална идентичност ще затвърдят марката ZVL не само на европейския, но и на световния пазар.

Фирмено мото: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД КЪМ СВЕТОВНАТА ИНДУСТРИЯ

Фирмени ценности

1. Нашите клиенти са част от всичко, което правим

Нашата цел е да бъдем един от основните европейски и световни доставчици на лагери и затова си сътрудничим тясно с нашите клиенти производители на оригинално оборудване, с нашите оторизирани дистрибутори и крайни клиенти. Ние искаме нашите клиенти да бъдат в центъра на нашата дейност непрекъснато, днес и в бъдеще. Разбираме изискванията и желанията на нашите клиенти за намиране на оптимални решения.

2. Нашите служители са движещата сила на нашия успех

Ние ценим нашите служители. Приносът на всички работещи в нашата компания е незменим за нас. Всеки един от тях спомага за повишаване на нивото на компанията и допринася за нейното развитие. Ние се опитваме да създадем мотивираща работна среда, основана на почтеност, екипна работа и уважение.

3. Ние се стремим да повишаваме стойността на нашата компания

Ние осъзнаваме необходимостта от ефективно използване на икономическите ресурси. Ние определяме нашите приоритети при управлението на разходите и се стремим към оптимален баланс между разходи и печалба, за да осигурим динамичен растеж на нашата компания.

4. Искаме да бъдем част от бъдещите технологии

Нашата визия е да се стремим да бъдем част от модерните технологии. Техническите модификации на продуктите, широката продуктова гама и иновациите са основата за превръщане на нашата визия в реалност. Те ни отварят възможности за развитие в бъдеще, както и за активна адаптация към съвременните процеси в лагерната индустрия.