При осъществяването на производствените процеси и складирането обръщаме сериозно внимание на превантивните мерки и не използваме средства, които биха имали негативен ефект върху околната среда и безопасността. Ние осъществяваме нашата дейност в съответствие с правните норми и изискванията, свързани с управлението на дейностите по опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Поради нарастващите изисквания на нашите основно чуждестранни клиенти, нашата компания защити и получи сертификат по опазване на околната среда през юни 2013. През юни 2014 получихме и сертификат по STN OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд.