При осъществяването на производствените процеси и складирането обръщаме сериозно внимание на превантивните мерки и не използваме средства, които биха имали негативен ефект върху околната среда и безопасността. Ние осъществяваме нашата дейност в съответствие с правните норми и изискванията, свързани с управлението на дейностите по опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Въз основа на нарастващите изисквания на нашите клиенти, нашата компания е внедрила ISO 14001:2015 система за управление на околната среда и ISO 45001:2018 система за управление на здравето и безопасността при работа.

ISO 14001
ISO 45001