Лагерите ZVL, предназначени за различни индустриални приложения, се доставят за производители на оригинално оборудване и за вторичния пазар по цял свят. Ние сме надежден партньор, който предоставя техническа помощ по поддръжката директно при клиента, благодарение на нашия дългогодишен опит и техническо ноу-хау. Ние предлагаме оптимална комбинация от ноу-хау и модерни технологии на световно ниво, за да отговорим на високите изисквания на клиентите в сферата на експлоатацията на лагерите. Присъствието ни на световния пазар чрез партньорската дистрибуторската мрежа гарантира непрекъснато обслужване на нашите клиенти.

С помощта на професионалния подход на екипа на ZVL, ще намерите правилното и оптимално лагерно решение.

ZVL predaj ložísk
ZVL predaj ložísk

Територии на продажбите на ZVL SLOVAKIA, a.s.

Европа 66%
Северна Америка 13%
Среден Изток и Азия 10%
Южна Америка 7%
Африка 4%
ZVL predaj ložísk
ZVL predaj ložísk

Продажби по промишлени отрасли

Машиностроителна промишленост

Дял 46%
 • Индустриални предавателни кутии
 • Предавки/Оси
 • Двигатели и генератори
 • Помпи/Компресори
 • Електродвигатели
 • Металорежещи машини
 • Автомобилни съединители
 • Домакински електроуреди
 • Конвейри

Тежка промишленост

Дял 34%
 • Стоманодобивна промишленост
 • Минна промишленост
 • Преработвателна промишленост
 • Енергетика
 • Циментова промишленост
 • Целулозно-хартиена промишленост

Селско стопанство

Дял 11%
 • Трактори
 • Комбайни
 • Фрези
 • Сеялки
 • Култиватори
 • Машини за горското стопанство