ZVL SLOVAKIA, a.s. • Na stanicu 22 • 010 09 Žilina • СЛОВАКИЯ

Teл.: +421 41 707 60 32 • Факс: +421 41 707 60 23

Координати GPS: 49.18995 | 18.727913 • Google Plus code: 5PQG+HX Žilina

Уважаеми бизнес партньори !

Моля въведете следния адрес за товарене в навигационната система: Štrková 40, 010 01 Žilina. От портала до входа за товарене може да се стигне по следния начин:

Маршрут от Братислава

Маршрут от Мартин

Маршрут от Приевидза