Новости в нашето портфолио

Наскоро въведохме в производство нови продукти, или по-точно модифицирани версии на съществуващи лагерни серии. Бихме искали да Ви представим някои от тях тук.

 

Капсуловани едноредни сачмени лагери с ъглов контакт

Тези лагери могат да бъдат използвани на места, където е невъзможно да се използва друг вид смазване или където има силно замърсяване с прах. Този вариант на лагера обаче изисква различна вътрешна конструкция заради ограниченото място – по-малки търкалящи тела, което води до по-малка товароносимост. Затова е необходимо доставката на тези лагери да се консултира с техническия отдел.

7208BTNGH-2RS

7208BTNGH-2RS

 

72--BETNG-PAR

72–BETNG-PAR

Сдвоени едноредни сачмени лагери с ъглов контакт

Сдвоените лагери са подходящи за приложения, които изискват поемане на аксиални натоварвания в двете посоки. Те са по-високо прецизни, което дава възможност да бъдат използвани според изискванията на приложението без допълнителна настройка. Възможно е да се доставят сдвоени лагери или лагери за универсално сдвояване. Винаги обаче е необходимо предварително да се направи уговорка дали лагерите ще се доставят с определена хлабина или с преднатяг.

 

Двуредни сферично-ролкови лагери

Въведохме три конструктивни промени при двуредните сферично-ролкови лагери::

Капсуловани лагери – конструкцията на тези лагери е в два варианта, за да се осигури монтажа на уплътнението – с по-широки гривни и запазване на вътрешната конструкция (означават се CDL223xx-2RS) или със запазена ширина на гривните, но по-малък размер на сферичните ролки (означават се 223xx-2RS)

22209-2RS

22209-2RS

Лагери за вибрационни машини – тези лагери се характеризират с това, че сепараторът е направляван по външната гривна, с по-висока точност на външния диаметър и вътрешния дизайн, с използването на по-прецизни ролки. Лагерите се предлагат с три вида сепаратори – месингов сепаратор от една част, месингов сепаратор от две части или сепаратор от листова стомана.

22209W603

22209W603

22209W601MA

22209W601MA

22209W604MA

22209W604MA

Лагери със сепаратор от листова стомана с по-висока товароносимост – оптимизирано използване на вътрешното пространство на лагера и повишена товароносимост в резултат на новата форма на сепаратора, която дава възможност за използване на по-големи или повече на брой ролки.

...EDW33J

…EDW33J

 

PLC 512-601

PLC 512-601

Четириредни цилиндрично-ролкови лагери

Лагерите са конструирани за монтаж върху валове на валцовъчни машини и допринасят за увеличаване на прецизността на валцоването. Те се характеризират с широка вътрешна гривна и две външни гривни, всяка от които с два реда цилиндрични ролки в месингов сепаратор. Тяхната ефективност е повишена благодарение на гривните, които са термично обработени до бейнитна структура.

 

Двуделни сферично-ролкови и цилиндрично-ролкови лагери

Вътрешните и външните гривни, както и сепараторът с търкалящите тела са двуделни, за да е удобен монтажа им и на труднодостъпни места.

222SM100M C3
222Размерна серия
Ssplit (Двуделен)
MМетрични размери
100Размер на отвора
MВид на сепаратора
C3Радиална хлабина
SCL110M C3
SДвуделен
CЦилиндрично-ролков
LЛека серия (М-средна, Н – тежка)- сериите се различават по капацитета на лагера, външния диаметър и ширината
110Размер на отвора
MВид на сепаратора
C3Радиална хлабина

Двуделни сферично-ролкови лагери

Двуделни сферично-ролкови лагери