Новости в нашето портфолио

Наскоро въведохме в производство нови продукти, или по-точно модифицирани версии на съществуващи лагерни серии. Бихме искали да Ви представим някои от тях тук.

 

Split cylindrical roller bearing

Split cylindrical roller bearing

Bearings for Agricultural Machinery

Bearings for Agricultural Machinery

Insert ball bearings

Bearings for Agricultural Machinery

Housing unit – type FG / SG / FM

Bearings for Agricultural Machinery

Circular cast housing unit with bearing – LSGR type

Bearings for Agricultural Machinery

Double row angular contact ball bearings

Agrihub / Agro point bering unit

Agrihub / Agro point bering unit

 

Капсуловани едноредни сачмени лагери с ъглов контакт

Тези лагери могат да бъдат използвани на места, където е невъзможно да се използва друг вид смазване или където има силно замърсяване с прах. Този вариант на лагера обаче изисква различна вътрешна конструкция заради ограниченото място – по-малки търкалящи тела, което води до по-малка товароносимост. Затова е необходимо доставката на тези лагери да се консултира с техническия отдел.

7208BTNGH-2RS

7208BETNG-2RS

 

72--BETNG-PAR

72–BETNG-PAR

Сдвоени едноредни сачмени лагери с ъглов контакт

Сдвоените лагери са подходящи за приложения, които изискват поемане на аксиални натоварвания в двете посоки. Те са по-високо прецизни, което дава възможност да бъдат използвани според изискванията на приложението без допълнителна настройка. Възможно е да се доставят сдвоени лагери или лагери за универсално сдвояване. Винаги обаче е необходимо предварително да се направи уговорка дали лагерите ще се доставят с определена хлабина или с преднатяг.

 

Двуредни сферично-ролкови лагери

Въведохме три конструктивни промени при двуредните сферично-ролкови лагери::

Капсуловани лагери – конструкцията на тези лагери е в два варианта, за да се осигури монтажа на уплътнението – с по-широки гривни и запазване на вътрешната конструкция (означават се CDL223xx-2RS) или със запазена ширина на гривните, но по-малък размер на сферичните ролки (означават се 223xx-2RS)

22209-2RS

22209-2RS

Лагери за вибрационни машини – тези лагери се характеризират с това, че сепараторът е направляван по външната гривна, с по-висока точност на външния диаметър и вътрешния дизайн, с използването на по-прецизни ролки. Лагерите се предлагат с три вида сепаратори – месингов сепаратор от една част, месингов сепаратор от две части или сепаратор от листова стомана.

22209W603

22209W603

22209W601MA

22209W601MA

22209W604MA

22209W604MA

Лагери със сепаратор от листова стомана с по-висока товароносимост – оптимизирано използване на вътрешното пространство на лагера и повишена товароносимост в резултат на новата форма на сепаратора, която дава възможност за използване на по-големи или повече на брой ролки.

...EDW33J

…EDW33J

 

PLC 512-601

PLC 512-601

Четириредни цилиндрично-ролкови лагери

Лагерите са конструирани за монтаж върху валове на валцовъчни машини и допринасят за увеличаване на прецизността на валцоването. Те се характеризират с широка вътрешна гривна и две външни гривни, всяка от които с два реда цилиндрични ролки в месингов сепаратор. Тяхната ефективност е повишена благодарение на гривните, които са термично обработени до бейнитна структура.