Falzifikat

Правила за продажба на изкупени стари „складови наличности“


 

Качество на продуктите

Качеството на нашите продукти и услуги е водещ фактор при реализирането на стратегическите цели на дейността на фирмата и осигуряването на нейната конкурентноспособност. То трябва да отговаря на всички изисквания и очаквания на нашите клиенти, да бъде планирано и управлявано ефективно, да бъде постоянно подобрявано при всички дейности и прилагано на всички нива в компанията.

Наш приоритет е да управляваме всички важни процеси, за да осигурим контрола на качеството на предлаганите крайни продукти. Системата за управление на качеството е сертифицирана според международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

За да прилага тези принципи, ZVL SLOVAKIA, a.s. е въвела следната политика по качеството:

  • постоянно увеличаване на доверието и удовлетвореността на нашите клиенти от качеството на произведените и предлагани продукти и услуги
  • интегрираната система за управление на качеството трябва да бъде подобрявана и развивана според изискванията на клиентите и собствените нужди
  • развиване на връзките с партньорите и сътрудничеството с доставчиците, за да се подобри конкурентноспособността на нашите продукти и предлагани услуги
  • oсигуряване на качество и ефективност на работата, за да се поддържа и развива успешната дейност на нашата компания чрез ефективна мотивация на служителите и повишаване на тяхната квалификация
 

List of standards

List of standards