Пазете се от фалшификати

Качество на продуктите

Качеството на нашите продукти и услуги е водещ фактор при реализирането на стратегическите цели на дейността на фирмата и осигуряването на нейната конкурентноспособност. То трябва да отговаря на всички изисквания и очаквания на нашите клиенти, да бъде планирано и управлявано ефективно, да бъде постоянно подобрявано при всички дейности и прилагано на всички нива в компанията.

Наш приоритет е да управляваме всички важни процеси, за да осигурим контрола на качеството на предлаганите крайни продукти. Системата за управление на качеството е сертифицирана според международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

За да прилага тези принципи, ZVL SLOVAKIA, a.s. е въвела следната политика по качеството:

  • постоянно увеличаване на доверието и удовлетвореността на нашите клиенти от качеството на произведените и предлагани продукти и услуги
  • интегрираната система за управление на качеството трябва да бъде подобрявана и развивана според изискванията на клиентите и собствените нужди
  • развиване на връзките с партньорите и сътрудничеството с доставчиците, за да се подобри конкурентноспособността на нашите продукти и предлагани услуги
  • oсигуряване на качество и ефективност на работата, за да се поддържа и развива успешната дейност на нашата компания чрез ефективна мотивация на служителите и повишаване на тяхната квалификация
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ZVL kvalita
ISO 9001

Cертификат ИСО 9001

ISO 14001

Cертификат ИСО 14001

ISO 45001

Cертификат ИСО 45001

List of standards

Списък на стандартите