Метрология и проби

За да се осигури стабилност и контрол на качеството на предлаганите продукти, в нашата компания са създадени лаборатории за проверка на размерите и за провеждане на металографски тестове, както и измервателни центрове за прецизни измервания, в които се извършват следните дейности:

  • осигуряване на съответствие на уредите с националните рефернтни стандарти за измерване на дължина и твърдост
  • калибриране на използваните в процесите на производство и контрол на качеството уреди и инструменти съгласно оперативните стандарти
  • прецизно измерване на дължини, форми, ъгли на контакт, грапавост, кръглост, вълнистост, равнинност и други параметри на вътрешната геометрия на лагерните гривни, телата на ролките и други лагерни компоненти
  • наблюдение на производствения процес и спазване на технологичните и контролните процедури – извършване на прецизни измервания и издаване на протоколи за произведени първи образци по изискванията на нашите клиенти и според стандартите VDA2 (PPF) и ISO 9000 (PPAP)
  • издаване на сертификати за качество за доставени продукти според стандарт STN EN 10204:2005 и изискванията на клиентите
  • анализ на химическия състав на суровините, микроскопска оценка на металографската структура и микро-чистотата след закалка и анализ на твърдостта на суровината и компонентите влагани в лагерите
  • проверка на работата на лагерите чрез измерване на тяхното ниво на вибрации с помощта на модерни уреди с тричестотни ленти
  • тестове свързани с дълготрайността на лагерите (основна динамична товароносимост на лагера, момент на триене, изтичане на грес) за покриване на вътрешнофирмени норми или изисквания на клиента
  • техническа помощ в областта на метрологията, прецизното измерване, металографията, тестове и анализи на проблеми и дефекти, възникнали по време на експлоатацията на лагерите

За да осигурим постоянно и стабилно качество на нашите лагери, ние използваме други външни независими инспектиращи организации, които контролират закупените компоненти и наблюдават производствените процеси на нашите поддоставчици, ако е необходимо.

Ние използваме инструменти и измервателни технологии на водещи световни производители:

AMETEK (Taylor Hobson Form Talysurf PGI820, Taylor Hobson TALYROND 73 Spectrocheck), MITUTOYO (SVC3000 contoured, LH-600E), Neophot, Olympus, Mahr, STRUERS (N4C), Societé Genevoise (SIP420M), AQUASTYL (дурометри и инструменти IL100 и IL200R за проверка нивото на вибрации на лагерите), Hangzhou BearingsTest and Research Center (уреди за проверка на вибрационното ниво на лагерите тип BVT1, BVT5, BVT6 и BVT8 и ABLT-2 стендове за тестване на дълготрайността на лагерите).