ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Научноизследователска и развойна дейност

При конструирането и разработването на нови продукти използваме най-съвременните системи CAD и 3D CAD, тяхното качество се контролира от прецизно измервателно оборудване, а тестването им става чрез симулиране на действителна експлоатация на лагерите. Ако е необходимо, си сътрудничим с външни организации, извършващи тестове, лаборатории и технически университети. Нашата основна цел е да предлагаме на нашите клиенти оптимални решения и да отговаряме на техните изисквания по отношение на иновациите, дизайна и експлоатацията на лагерите.

Нашият конструкторски отдел анализира взаимодействието между отделните компоненти на лагерите, реакциите в точките на контакт на търкалящите елементи и влиянието на условията, при които работят лагерите върху техните характеристики. Съвременните CAD системи, опитът на нашите специалисти и сътрудничеството ни с техническите отдели на нашите доставчици и други външни организации ни позволяват да подобряваме отделните характеристики на лагерите – форма на пътищата на търкаляне, условия на триене, търкалящи тела, сепаратори, за да можем да подобрим максимално крайните характеристики на лагера – основна динамична товароносимост, номинална скорост на въртене, момент на триене, ниво на вибрации. Определянето и изчисляването на тези параметри е функция на използвания материал, размера и броя на търкалящите тела, ъгъла на контакт и основния диаметър.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Технически консултации

В зависимост от Вашите изисквания, нашите професионалисти са готови да Ви предоставят информация и помощ при намиране на решения и анализ на повреди и проблеми, възникнали при експлоатацията на Вашите машини и оборудване. Нещо повече, ние можем да Ви предложим професионална помощ при намиране на индивидуални технологични решения за монтаж на стандартни лагери, както и да Ви предложим специални лагери, отговарящи на специфични технически изисквания за монтаж и използване на ролкови лагери.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj