Производство на лагери

Производството на лагери се осъществява в съответствие с националните и международни стандарти, отнасящи се до размерите и материала, както и с вътрешните предписания и стандарти на компанията, осигуряващи управление на качеството според STN ISO 9001. Повишаването на динамичната товароносимост на лагера чрез подобряване на характеристиките на отделните му части е решаващ фактор за дълготрайността на лагера.

ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk

ZVL SLOVAKIA, a.s. притежава широко производствено и технологично ноу-хау и прилага и гарантира използването на съвременни технологии за постигане на икономическа ефективност и прецизност на продуктите. Технологичните процеси свързани с производството на лагерите влияят значително върху дълготрайността и капацитета на ролковите лагери – коване, машинна обработка, закалка, измиване, сглобяване, консервиране и опаковане.

Материал на лагерните гривни
Обемнозакалена хромова стомана (лагерна стомана) (100Cr6)
Обемно-закалена хром-манганова стомана (100CrMnSi6-4)
Циментационна, индукционно закалена стомана
(Според изискванията на клиента)
Материали на търкалящите тела
Обемнозакалена хромова стомана (лагерна стомана) (100Cr6)
Обемно-закалена хром-манганова стомана (100CrMnSi6-4)
Материал на сепараторите
Листова стоманаДълбокоизтеглена листова стомана (St4) –без маркировка, суфикс J
МесингМаркировка М
Пластмасаполиамид PA6.6, съдържащ фибростъкло - TNG, TNGH
Фенолова смолаВтвърден материал – маркировка Т
ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk

Стабилността и надеждността на продуктите на ZVL са доказани на пазара. Те се предлагат чрез добре структурирана и силна дистрибуторска мрежа, като по този начин ние осигуряваме постоянна връзка с нашите бизнес партньори. Нашата главна цел е да отговорим на най-големите изисквания на нашите клиенти от различните промишлени отрасли чрез широкото продуктово портфолио на стандартни и специални лагери.

ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk